Actul de deces se emite în termen de 3 zile de la data decesului.

Acte necesare în vederea înregistrării decesului

  1. Certificatul medical constatator al decesului; – obligatoriu
  2. Actul de identitate al decedatului;– obligatoriu
  3. Livretul militar sau adeverinta de recrutare, după caz, pentru persoanelor supuse obligatiilor militare;
  4. Certificat de naştere decedat; – optional
  5. Certificat de căsătorie decedat ;– optional
  6. I./B.I. declarant;

În cazul în care decesul nu a fost declarat în termen, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului..

Aceasta informatie este preluata de pe pagina Primariei Sectorului 6 Bucuresti

Declararea se face la starea civila pe raza sectorului sau a orasului unde a survenit decesul.

Odată cu eliberarea certificatului de deces ofiţerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverinţă de înhumare sau de incinerare, într-un singur exemplar.

Înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate, se face pe baza adeverinţei de înhumare sau incinerare eliberată de primăria în a cărei rază teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea.

Acte necesare inhumarii / incinerarii

Va oferim consultanta si sprijin in obtinerea acetelor necesare pentru inhumare sau incinerare pentru toata zona capitalei si pentru toate celelalte zone limitrofe.
Documente necesare:
-Copie dupa certificat constator al decesului
-Certificatul de imbalsamare
-Autorizatie de la SANEPID
-Certificatul de deces
-Adeverinta de inhumare
– Contractul de concesiune a locului de veci

Leave a Reply